Vergoeding

Generalistische basis-GGZ is in het basispakket van de ziektekostenverzekeraars opgenomen. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract, kosten worden door ons direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
De kosten van psychologische zorg vallen onder het wettelijk eigen risico. Voor 2015 is dit 375 euro per jaar.  Dit wordt door Uw zorgverzekeraar met U verrekend

Voor vergoeding heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of arbo-arts.