Werkwijze

Na uw aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de intake. Hierin gaan we na wat de klachten zijn en wordt een eerste indruk gekregen van uw persoonlijkheid en van uw leefsituatie.

Voor de volgende sessie wordt een behandelplan gemaakt wat in het tweede contact met u besproken wordt.

Daarna gaat de behandeling van start. Het doel van deze behandeling ligt voor de hand: u wilt van de klachten af of, indien dit niet lukt, deze zo leefbaar mogelijk maken. Hierop wordt alle energie gericht.

Het kan ook zijn dat de achtergronden van die klachten centraal komen te staan en dat u onverwerkte ervaringen naar boven moet laten komen. Het behandelplan dat speciaal voor u wordt gemaakt wordt van tevoren met u besproken.

Het kan voorkomen dat na de intake tijdens de onderzoeksgesprekken of tijdens de behandeling blijkt dat een behandelingvorm elders geschikter voor u is. Wij zullen u dan terug verwijzen naar de huisarts.

Indien u daarmee instemt krijgt uw huisarts na afloop van de behandeling een kort rapport, zodat deze op de hoogte blijft. Overigens is de psycholoog gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.