Mijn praktijk

welkom op mijn website

Werkwijze

Zo kan een eerstelijnspsycholoog u helpen
Een eerstelijnspsycholog bespreekt samen met u uw situatie en stelt een diagnose. Samen werkt u vervolgens aan een oplossing. Eerstelijnspsychologen werken praktisch en probleemgericht. Indien nodig of gewenst hebben zij overleg met uw huisarts.Meestal zijn vijf tot tien gesprekken zijn voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.
Het intakegesprek

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
Dit gesprek is bedoeld als een wederzijdse kennismaking. Een begin wordt gemaakt met het verkijgen van een goed beeld van de problemen waar u alleen niet goed uitkomt. Soms krijgt u daarna enkele vragenlijsten mee naar huis, die u thuis op uw gemak kunt beantwoorden. Op basis van de informatie uit deze vragenlijsten en het intakegesprek kan een eerste beeld ontstaan wat er waarschijnlijk aan de hand is (diagnose) en wat er nodig is om uw probleem op te lossen of te doen verminderen (behandelplan).

De gesprekken

Na het intakegesprek volgt de de behandelfase. De (huidige)problemen worden in kaart gebracht. Samen met u wordt gezocht naar manieren om uw problemen/klachten beter hanteerbaar te maken. Soms krijgt u tussen de zittingen opdrachten mee naar huis om gericht aan uw problemen te werken waardoor de effectiviteit van de begeleiding toeneemt. Op deze manier kunt u nieuwe vaardigheden eigen maken.
De laatste fase is de afsluitingsfase: bij voldoende verbetering bespreekt de eerstelijns psycholoog met u hoe de behandeling het beste afgerond kan worden. Zo kan het prettig zijn om nog een aantal ‘vinger aan de pols’ zittingen met elkaar af te spreken om de kans op terugval te verkleinen.

In een eerstelijnspraktijk is er altijd sprake van een kortdurende hulpverlening. In de meeste gevallen betekent dat dat 5 tot 10 gesprekken voldoende zijn. Als het gaat om problemen waarvoor specialistische of langdurige hulpverlening nodig is dan wordt, in overleg met u, doorverwezen naar een hulpverlener in de tweede lijn.

Geheimhoudingsplicht

Uw psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, geen enkele informatie aan anderen verstrekt wordt.