Voor het opzeggen dient een formulier beƫindiging dienstverlening, ingevuld te worden klik hier , welke vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs opgestuurd moet worden. U krijgt dan van mij per mail een bevestiging van ontvangst, hetgeen voor u bewijs is dat u heeft opgezegd. De opzegtermijn dient vanzelfsprekend aangehouden te worden.